Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označení O7 CC šestimístné číslo) je vydáváno osobám, kterým  byl krajskou pobočkou Úřadu práce ČR vystaven průkaz osoby se zdravotním postižením  ZTP nebo ZTP/P, vyjma osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou.

K vydání parkovacího průkazu je třeba:

  • přítomnost osoby, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P (nutný podpis)
  • fotografie této osoby o rozměru  35 x 45 mm odpovídající současné podobě
  • platný průkaz osoby se zdravotním postižením, ZTP nebo ZTP/P
  • stávající parkovací průkaz (při výměně)  

K vydání parkovacího průkazu není nutná  písemná žádost, tento úkon je proveden bezplatně na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Kancelář 3.10                Leona Fousková

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace