Typy rozhraní pro připojení k veřejné komunikační síti

Oznámení o typech rozhraní pro připojení k veřejné komunikační síti Města Bystřice nad Pernštejnem

Město Bystřice nad Pernštejnem oznamuje dle §73 odst. 7 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů.
Dokument naleznete zde.