Obec Písečné - konkursní řízení ředitel/ředitelka Základní školy a Mateřské školy Písečné

Starosta obce Písečné, IČO: 00842206, Písečné 25, 593 01 Písečné v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Písečné, příspěvkové organizace
IČO: 75021404, Písečné 30, 593 01 Písečné

Více informací zde

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace