Investiční akce města, zadávání veřejných zakázek

1) Dokumenty města týkající se zadávání veřejných zakázek ( profil zadavatele ) naleznete ZDE

2) Významné investiční projekty města pro rok 2017 :

1. Projekt

:

Výměna oken a zateplení 6 domů na SII

Předpokládaný rozpočet:

:

60 000 000,- Kč

Popis

:

Bude provedena výměna oken, zateplení fasády, soklu a sklepů, rekonstrukce balkonů a lodžií  6 panelových domů SII -  čp. 957-958, 955-956, 953-954 (věžáky) a 950-952, 959-961, 962-964.

Poznámka

:

Přiznána dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

2. Projekt

:

Rozšíření inženýrských sítí v průmyslové zóně

Předpokládaný rozpočet:

:

25 000 000,- Kč

Popis

:

V průmyslové zóně II (za kolejemi směrem do Rodkova) bude vybudována nová páteřní přístupová komunikace, podél ní budou prodlouženy a kapacitně posíleny inženýrské sítě umožňující napojení budoucích investorů.

Poznámka

:

Přiznána dotace z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

3. Projekt

:

Optická síť – 1. etapa

Předpokládaný rozpočet:

:

10 000 000,- Kč

Popis

:

První etapa vybudování celoměstské optické sítě zahrnující obě sídliště. Do každého bytu bude přivedeno optické vlákno, po němž bude poskytován internet, kabelová televize a případně další služby.

Poznámka

:

 

 

4. Projekt

:

Parkoviště u Základní umělecké školy

Předpokládaný rozpočet:

:

3 900 000,- Kč

Popis

:

Úprava příjezdových komunikací a parkovacích ploch před Základní uměleckou školou a částečně i před  Základní školou na ulici Nádražní.

Poznámka

:

 

 

5. Projekt

:

Kanalizace Domanínek

Předpokládaný rozpočet:

:

15 000 000,- Kč

Popis

:

V místní části Domanínek bude vybudována nová oddílná splašková kanalizace, v návaznosti na to budou provedeny další související a vyvolané stavby - úprava stávající dešťové kanalizace, rekonstrukce a prodloužení vodovodu v ulicích Lnářská a K Hájům a obnova  povrchů komunikací dotčených stavbou.

Poznámka

:

V současnosti neexistuje ( ani v blízké budoucnosti nebude existovat ) žádný dotační titul, ze kterého by bylo možno tuto akci spolufinancovat - město ji proto realizuje z vlastních rozpočtových zdrojů.