Navazující sociální služby mimo Bystřici n. P.

Charitní domov Moravec
Moravec 53
Telefon: 566 809 101
E-mail: chdomov@charitamoravec.cz
Internet: www.charitamoravec.cz
Vedoucí domova: Mgr. Petra Řezáčová, Ph.D.
Provozní doba: celoročně
Popis služby: Charitní domov je určen všem seniorům, kteří jsou pro svůj věk či snížení soběstačnosti závislí na pomoci druhé osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Raná péče
Portimo, o.p.s.

Drobného 301; 592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 739 035 430
E-mail: ranapece@portimo.cz
Internet: www.portimo.cz
Vedoucí služby: Bc. Michaela Svobodová, DiS.
Popis služby: Poskytujeme odbornou pomoc a podporu rodinám, ve kterých mají rodiče pochybnosti o vývoji svého dítěte v důsledku vážných okolnosti (např. komplikovaný porod, zdravotní postižení). Služba je vhodná pro rodiny s dětmi mladšími 7 let na území okresu Žďár nad Sázavou.
 

Osobní asistence
Portimo, o.p.s.

Drobného 301, Nové Město na Moravě
Telefon: 774 983 976
E-mail: oa@portimo.cz 
Internet: www.portimo.cz
Vedoucí služby: Ladislava Sáblíková, DiS.
Popis služby: Je určena dětem, dospělým lidem i seniorům, kteří potřebují pomoc druhých vzhledem k nemoci, stáří či zdravotnímu handicapu. 

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 777 755 658,
E-mail: prevence@zdar.charita.cz
Internet: www.prevence-ochzr.cz; www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení:Bc. David Filip, DiS.
Popis služby: Centrum prevence realizuje programy primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování.


AL PASO VYSOČINA - Oblastní charita Třebíč
Smrtelná 389/6, Třebíč
Telefon: 731 644 168
E-mail: alpaso@trebic.charita.cz
Internet: www.trebic.charita.cz
Vedoucí služby: Mgr. Jaroslav Žák, MBA
Poskytované služby: poskytuje terénní program lidem, kteří se vracejí z výkonu trestu odnětí svobody a jim blízkým.
 

Novoměstské sociální služby
Žďárská 68, Nové Město na Moravě
Telefon: 566 598 100
E-mail: nss@nmnm.cz
Internet: http://nss.nmnm.cz
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Hana Janů
Popis služby: pečovatelská služba, odlehčovací služba

Centrum Zdislava
Radnická 350, Nové Město na Moravě
Telefon: 566 598 180
E-mail:http://nss.nmnm.cz
Internet: www.zdislava.nmnm.cz
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Hana Janů
Popis služby: Centrum zajišťuje služby mentálně, tělesně a kombinovaně handicapovaným dětem (od 4 let) a dospělým, pomoc rodinám s handicapovaným členem rodiny.

Ječmínek, o.p.s. - Domov pro matky (otce) s dětmi
Jiřího z Poděbrad 15, Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 620 008, 773 802 238
E-mail:info@azylovydumjecminek.cz
Internet: www.azylovydumjecminek.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Kalina
Provozní doba: nepřetržitý provoz
Popis služby: Pomoc rodičům s dětmi překonat krizové období poskytnutím krátkodobého ubytování, poradenství, vzdělávacích a volnočasových aktivit. 


Ječmínek, o.p.s. - Terénní práce
Jiřího z Poděbrad 402/15, Žďár nad Sázavou
Telefon: 773 802 239
E-mail:nela.supkova@azylovydumjecminek.cz
Internet: www.azylovydumjecminek.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Nela Šupková
Provozní doba: Po-Pa 8:00 - 14:30
Popis služby: Terénní práce nabízí pomoc při řešení dluhových problémů, pomáhá komunikovat s úřady, poskytuje informace o sociálních dávkách, pomáhá při hledání zaměstnání, řešení bytové situace. 

Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina
Horní 22,  Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 621 404, 728 846 122
E-mail: poradna.zr@psychocentrum.cz
Internet: www.psychocentrum.cz
Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Šimková
Popis služby: Poskytuje psychosociální služby formou poradenství a psychoterapie.

Azylová ubytovna pro muže, noclehárna
Dvořákova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 778 548 489, 778 548 487
E-mail: azyl@socsluzbyzdar.cz
Internet: www.socsluzbyzdar.cz
Kontaktní osoba:Mgr. Bohumila Slámová

Zájemci o noclehárnu se musí dostavit od 19:00 h do 20:00 h

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Vratislavovo nám. 115, Nové Město na Moravě
Telefon: 731 604 301, 605 561 560
E-mail: info@hospicvysocina.cz
Internet: www.hospicvysocina.cz
Kontaktní osoba: Ing. Hana Brnickál, ředitelka společnosti
Poskytované služby: domácí hospicová péče, odlehčovací služba, domácí zdravotní péče, půjčovna pomůcek
Popis služby: Posláním Domácího hospice Vysočina je poskytovat profesionální péči a podporu nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým.

Domácí hospic Barborka
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 731 636 957, 604 843 062
E-mail: dhp@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz
Vedoucí služby: Mgr. Monika Milichovská
Popis služby: Naším posláním je pomoci lidem s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám .
Fakultativní služba: zapůjčení zdravotnických pomůcek uživatelům služby .

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Třída Legionářů 1468/36, 586 01 Jihlava
Telefon: 606 520 546, 567 215 532
E-mail:ic.vysocina@psychocentrum.cz
Internet:http://intervencni-centrum.cz


Vrba - nadační fond 
Nedvědice 247, Nedvědice
Kontaktní osoba:  Mgr. Petra Glosr Cvrkalová
Telefon: 723 082 034
E-mail: info@nadacnifondvrba.cz
Internet: http://nadacnifondvrba.cz
Popis služby: Praktická pomoc ovdovělým a rodinám s dětmi.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace