Navazující sociální služby mimo Bystřici n. P.

Charitní domov Moravec
Moravec 53
Telefon: 566 673 716, 604 999 275
E-mail: chdomov@charitamoravec.cz
Internet: www.charitamoravec.cz
Vedoucí domova: Mgr. Petra Řezáčová, Ph.D.
Provozní doba: celoročně

Popis služby: Charitní domov je určen všem seniorům, kteří jsou pro svůj věk či snížení soběstačnosti závislí na pomoci druhé osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Portimo, o.p.s.
Drobného 301, Nové Město na Moravě
Telefon: 566 615 217, 566 617 941
E-mail: portimo@portimo.cz
            reditelka@portimo.cz
Internet: www.portimo.cz
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Pospíšil
Poskytované služby: EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, raná péče, občanská poradna, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Popis služby: Sociální služby vycházející z konkrétních potřeb občanů místní komunity, a to prostřednictvím nezávislé, nestranné a diskrétní pomoci, jsou poskytovány terénně i ambulantně.
Další programy: Centrum prevence CéPéčko, Dobrovolnictví

Raná péče (Portimo, o.p.s.)
Drobného 301; 592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 739 035 430, 566 617 939
E-mail: ranapece@portimo.cz
Internet: www.portimo.cz
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Svobodová, DiS.

Popis služby: Poskytujeme odbornou pomoc a podporu rodinám, ve kterých mají rodiče pochybnosti
o vývoji svého dítěte v důsledku vážných okolnosti (např. komplikovaný porod, zdravotní postižení). Naším cílem je být rodině průvodcem při hledání způsobů, jak naplnit speciální potřeby dítěte ke spokojenosti celé rodiny. Služba je vhodná pro rodiny s dětmi mladšími 7 let na území okresu Žďár nad Sázavou.
Dojíždíme bezplatně v pravidelných termínech přímo do domácností. Dětem i rodičům se věnuje sociální pracovník se vzděláním ze speciální pedagogiky.

Osobní asistence (Portimo, o.p.s.)
Drobného 301, Nové Město na Moravě
Telefon: 566 617 940, 733 747 069
E-mail: oa@portimo.cz
            Ivana.lastovickova@portimo.cz
Internet: www.portimo.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Laštovičková

Popis služby: Je určena dětem, dospělým lidem i seniorům, kteří potřebují pomoc druhých vzhledem k nemoci, stáří či zdravotnímu handicapu. Naší snahou je, aby služba přispěla ke zvýšení samostatnosti uživatelů, aby jim umožnila vést - navzdory obtížím - plnohodnotný a důstojný život. Při poskytování služby prosazujeme princip partnerství. Konkrétní podoba, průběh služby a její časová dotace je  zcela individuální.  Službu osobní asistence poskytujeme za úhradu.
 

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 777 755 658,
E-mail: prevence@zdar.charita.cz
Internet: www.prevence-ochzr.cz; www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení: David Filip, DiS.
Provozní doba: Po, Út, Čt 7:00 - 15:30, St 7:00 - 17:00, Pá 7:00 - 14:00
Realizace programů primární prevence:   Po - Pá 8:00 - 14:00
Po předchozí domluvě je možné poskytnout individuálně i mimo provozní dobu.

Popis služby: Centrum prevence realizuje programy primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání legálních a nelegálních návykových látek, agresivita, vandalismus apod.). Žáky a studenty podporuje v posílení zdravého sebevědomí, sebedůvěře, komunikačních dovednostech, toleranci a přijetí odpovědnosti za své chování.


AL PASO VYSOČINA - Oblastní charita Třebíč
Smrtelná 389/6, Třebíč
Telefon: 731 644 168
E-mail: alpaso@trebic.charita.cz
Internet: www.trebic.charita.cz
Časový rozsah poskytované služby:  Po - Pá    8:00 - 16:30
Osobní schůzky dle individuální domluvy a potřeb klientů.

Poskytované služby: poskytuje terénní program lidem, kteří se vracejí z výkonu trestu odnětí svobody
a lidem s trestní minulostí, kteří jsou ohroženi rizikovým způsobem života.


Rodinná terapie psychosomatických poruch
Žižkova 16 (pod kinem), 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 608 816 721
E-mail: josef.soukal@kolping.cz
Internet: www.rcsrdicko.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Soukal
Provozní doba: dle objednání (volat 8:00 - 16:00)

Popis služby: Rodinná terapie se zaměřením na psychosomatiku je určena pro ty rodiny, kde se u některého člena objevuje tělesná nemoc, či psychická potíž, která dlouhodobě zatěžuje daného člověka a celou rodinu. Může jít o zdánlivé drobnosti (opakující se rýma, bolesti břicha, bolesti hlavy), závažné situace (alergie, bolesti, poruchy přijmu potravy), psychické obtíže (smutky, úzkosti, strachy), sociální problémy (poruchy chování u dětí, vztahové, komunikační problémy). Terapie je bezplatná.
 

Terapeutická skupina pro ty, jež se potýkají se závislostí
Žižkova 16 (pod kinem), 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 731 653 585
E-mail: veronika.svobodova@kolping.cz
Internet: www.ambulance.kolping.cz
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová

Popis služby: Skupina je určena všem, kdo se potýkali, nebo se potýkají s alkoholem, léky, automaty, sportovním sázením, nelegálními návykovými látkami či jinou závislostí. Podmínkou je aktuální abstinence s chutí na sobě aktivně pracovat, udržet si abstinenci a nahlédnout na svá trápení. Docházení je dobrovolné a bezplatné.
 

Novoměstské sociální služby
Žďárská 68, Nové Město na Moravě
Telefon: 566 598 102
E-mail: janu.h@nss.nmnm.cz
Internet: www.nss.nmnm.cz
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Hana Janů

Popis služby: pečovatelská služba

Centrum Zdislava
Radnická 350, Nové Město na Moravě
Telefon: 566 598 180
E-mail: zdislava@nmnm.cz
Internet: www.zdislava.nmnm.cz
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Hana Janů
Provozní doba: Po - Pá 7:00 - 15:30

Popis služby: Centrum zajišťuje služby mentálně, tělesně a kombinovaně handicapovaným dětem (od 4 let) a dospělým, pomoc rodinám s handicapovaným členem rodiny, rozvoj zájmové a pracovní činnosti handicapovaných, zajišťování výchovy k soběstačnosti, integrace do společnosti, zajišťování všestranného rozvoje klienta pomocí vhodných terapií, svoz klientů.

Ječmínek, o.p.s. - Domov pro matky (otce) s dětmi
Jiřího z Poděbrad 15, Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 620 008, 778 006 737
E-mail:http://info@azylovydumjecninek.cz
Internet: www.ops-jecminek.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Benáček
Provozní doba: nepřetržitý provoz

Popis služby: Pomoc rodičům s dětmi překonat krizové období poskytnutím krátkodobého ubytování, poradenství, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Služba je určena těhotným ženám, matkám, otcům
s dětmi v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.


Ječmínek, o.p.s. - Terénní práce
Jiřího z Poděbrad 402/15, Žďár nad Sázavou
Telefon: 773 802 239

E-mail:http://info@azylovydumjecminek.cz
Internet: www.ops-jecminek.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Nela Šupková
Provozní doba: 7:30 - 15:30

Popis služby: Terénní práce nabízí pomoc při řešení dluhových problémů, pomáhá komunikovat s úřady, poskytuje informace o sociálních dávkách, pomáhá při hledání zaměstnání, řešení bytové situace. Služba je poskytována v přirozeném prostředí, např. v domácnosti a využívá zdrojů dostupných v dané lokalitě.

Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina
Horní 22,  Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 621 404
E-mail: poradna.zr@psychocentrum.cz
Internet: www.psychocentrum.cz
Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Šimková

Popis služby: Poskytuje psychosociální služby formou poradenství a psychoterapie.

Azylová ubytovna pro muže
Brodská 33, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 778 548 489, 778 548 487
E-mail: azyl@socsluzbyzdar.cz
Internet: www.socsluzbyzdar.cz
Kontaktní osoba: Bc. Jiří Juřena

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Vratislavovo nám. 115, Nové Město na Moravě
Telefon: 731 604 301, 605 561 560
E-mail: info@hospicvysocina.cz
Internet: www.hospicvysocina.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hradil, ředitel společnosti
Poskytované služby: domácí hospicová péče, odlehčovací služby, sociální a zdravotní poradentství, domácí zdravotní péče, půjčovna pomůcek.

Popis služby: Posláním Domácího hospice Vysočina je poskytovat profesionální péči a podporu nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým v době nemoci, umírání a truchlení, prostřednictvím terénních a ambulantních služeb.

Domácí hospicová péče
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 731 636 957, 604 843 062
E-mail: dhp@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz
Provozní doba: služba je poskytována nepřetržitě podle potřeb uživatelů
Vedoucí služby: Barbora Hadrous

Popis služby: Naším posláním je pomoci lidem s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek. Služba zajišťuje zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní péči.

Fakultativní služba: zapůjčení zdravotnických pomůcek uživatelům služby Domácí hospicové péče.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Masarykovo nám. 47, 586 01 Jihlava
Telefon: 606 520 546, 567 215 532
E-mail: ic.vysocina@volny.cz
Internet: www.psychocentrum.cz
Provozní doba: 8:00 - 17:00

Vrba
Nadační fond - Zpátky do života

Nedvědice 247, Nedvědice
Kontaktní osoba:  Mgr. Petra Glosr Cvrkalová
Telefon: 723 082 034
E-mail: petra.cvrkalova@nadacnifondvrba.cz
Internet: www.nfvrba.cz

Popis služby: Praktická pomoc ovdovělým a rodinám s dětmi.