Mince a sborníky

Vítochovská pamětní mince

Vítochovská pamětní mince

Vítochovská pamětní mince byla vydána u příležitosti znovuobnovení užívání symbolů obce Vítochov dne 5. 7. 2006. Ražená o průměru má na přední straně v originální podobě stylizovanou obecní pečeť, která má v pečetím pole Archanděla Michaela bojujícího s ďáblem. Opis po obvodu: ,,+ PECT : OBCE  WITOCHOVSKEJ : S : MICHAELI“. Na zadní straně je zároveň Vítochovský kostelík. Opis po obvodu ,,ZNOVUOBNOVENÍ SYMBOLŮ OBCE 5. 7. 2006‘‘. Mince byla vydána v limitované 1. 000 kusů s úmyslem věnovat finanční prostředky z jejího prodeje výhradně na opravu unikátního kostela ve Vítochově.4.
Vítochovskou pamětní minci můžete mimo jiné zakoupit v Turistickém informačním centru v Bystřici n.P. za 150,-Kč.

 

Sborník o životě a díle prof. Antonína Bočka

 

Prof. Antonín Boček se narodil 20. května 1802 v Bystřici nad Pernštejnem. Po studiu v Těšíně, Znojmě, Brně, Litomyšli a ve Vídni nastoupil v roce 1826 jako adjunkt na brněnské gymnázium. Poté pracoval jako vychovatel v rodině hraběte Mitrovského. V  roce 1828 ho nacházíme  v registratuře moravsko-slezského gubernia, kde pořádal písemnosti moravských klášterů zrušených za Josefa II. V roce 1830 se stal na základě konkurzu  profesorem českého jazyka na stavovské akademii v Olomouci.V roce 1836 vydal I. díl moravského diplomatáře . Za jeho života vycházejí ještě další tři díly. Moravští stavové ho  poté jmenují v roce 1837 moravským stavovským historiografem  s úkolem sepsat dějiny Moravy. V roce 1837 byl jmenován prvním  moravským zemským archivářem . Na následky úrazu umírá 13. ledna 1847 v Brně. 

Pří příležitosti 160. výročí jeho úmrtí vydalo město Bystřice nad Pernštejnem v říjnu  2007 Sborník o životě a díle tohoto bystřického rodáka a v listopadu .2007 uspořádalo za účasti odborné i laické veřejnosti konferenci, která  představila Antionína Bočka očima historiků a badatelů v kontextu s dobou, ve které tvořil a žil.

Sborník lze zakoupit v  Turistickém informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem, Masarykovo nám. čp. 1,  za cenu 50,- Kč.

Edice ze staré Bystřice

Kniha Cesty, cestičky, mosty mezi lidmi
obálka (PDF, 1.1 MB)
str. 1-8 (PDF, 665 KB)
str. 9-16 (PDF, 434 KB)
str. 17-86 (PDF, 1.3 MB)
str. 87-104 (PDF, 836 KB)

Kniha Farní chrám páně sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem
kniha Farní chrám páně sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem (PDF, 6 MB)

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace