Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem

Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem

Adresa: Okružní 753, Bystřice n. P.
Telefon:

566 550 073

www: www.skolka-bystricenp.cz
E-mail:          moncmanova.skolka@bystricenp.cz
Ředitelka: Mgr. Vlasta Moncmanová

Mateřská škola Pohádka

Adresa: Nádražní 421, Bystřice n. P.
Telefon: 566 550 586
E-mail: ms.pohadka@centrum.cz
Zástupce ředitelky: Jaroslava Štipáková

Mateřská škola Čtyřlístek

Adresa: Okružní 753, Bystřice n. P.
Telefon: 566 550 073
E-mail:          moncmanova.skolka@bystricenp.cz
Vedoucí učitelka: Pavla Kissová

Mateřská škola Korálky

Adresa: Zahradní 622, Bystřice n. P.
Telefon: 602 528 303
E-mail: ms.koralky@seznam.cz
Vedoucí učitelka: Ilona Hájková