MAP IV IMPLEMENTACE BYS-3-CKO

 

 

Projekt je nastaven pro období 2024-2025. Je zaměřen na posílení komunikačních vazeb v území mezi školami navzájem, řediteli a zřizovateli, bude podporovat spolupráci škol s DDM a ZUŠ, bude zaměřen na znevýhodněné skupiny. Konkrétní opatření jsou nastavena do oblastí:

  • pohybové aktivity dětí a žáků/LOKOMOCE, DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
  • vzdělávání pedagogů, žáků i rodičů/SUPERVIZE, SEMINÁŘE, OSVĚTOVÉ AKCE
  • setkávání a sdílení dobré praxe ve školách, exkurze po školách – PRACOVNÍ SKUPINY
  • podporu akcí a workshopů spojených s revizí RVP a ŠVP, s NOVÝMI TRENDY - nástupem nové informatiky, robotiky a  AI do škol
  • podporu škol malotřídních
  • důležitou oblastí bude tzv. wellbeing, tzn. podpora zdravého prostředí ve školách, kde se bude dětem i učitelům dobře vzdělávat a vychovávat

 

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/23_017/0008162

Realizace:

1.12.2023 - 31.12.2025

Výše schválené dotace:

 

Kontakty

Ing. Jitka Zelená

mail: jitka.zelena@bystricenp.cz

mobil: 775 238 058

Proklik na FB

zde najdete zajímavá videa a fotky

                      

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace