MAP III - Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem

 

Vize: VZDĚLANÉ BYSTŘICKO

Cílem projektu je pokračovat v aktivitách dobře zrealizovaných předchozích projektů MAP, tzn. podporovat společné plánování a sdílení aktivit v oblasti vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ, popř. dalších vzdělávacích a kulturních zařízeních v území ORP Bystřice nad Pernštejnem. 

Projekt bude podporovat spolupráci škol, zřizovatelů, ředitelů, pedagogických pracovníků, rodičů, pracovníků v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže a dalších tak, aby byly rozvíjeny klíčové kompetence, gramotnosti a byl podpořen úspěch každého žáka.

Podpora a ralizace hlavních směrů vzdělávací politiky Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže: Strategie 2030+

  • Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.
  • Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

 

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019551

Realizace:

1.7.2021 - 30.11.2023

Výše schválené dotace:

3 230 627,40 Kč

Kontakty

Ing. Jitka Zelená

mail: jitka.zelena@bystricenp.cz

mobil: 775 238 058

Proklik na FB

zde najdete zajímavá videa a fotky

                      

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace