MAP II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v oblasti vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ a dalších vzdělávacích a kulturních zařízeních v území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem a podpořit aktivity naplánované v MAP I. Projekt bude podporovat spolupráci škol a ostatních aktérů ovlivňujících vzdělávání. Dále bude pokračovat podpora pedagogických pracovníků, rodičů a dětí a žáků tak, byly rozvíjeny klíčové kompetence, gramotnosti a byl podpořen úspěch každého žáka.
 

Kontakty:

Ing. Jitka Zelená, manažer, jitka.zelena@bystricenp.cz,  mobil: 775 238 058                                   

Jana Štěpánková, administrátorka, jana.stepankova@bystricenp.cz, tel.: 566 590 343

Gabriela Vítková, koordinátorka aktivit, gabriela.vitkova@bystricenp.cz, tel.: 566 590 343