Archiv

Město Bystřice nad Pernštejnem se stalo úspěšným žadatelem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem“ je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2016 a bude ukončen v prosinci 2017.
Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Bystřice nad Pernštejnem tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt MŠMT reaguje na plošně přetrvávající nedostatečnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou podporu mezi jednotlivými aktéry v území na úrovni mateřských a základních škol. Místní akční plán (MAP) bude dokumentem, který zajistí provázanost dosavadních strategických materiálů a bude směřovat k naplnění dosavadních a nových cílů. MAP bude také sloužit jako podklad pro zaměření podpory z OP VVV a IROP. V případě IROP jde o nutnou přílohu žádosti o podporu investičních projektů a bez existence MAP bude v území omezeno čerpání dotací z IROP do oblasti vzdělávání.

Koordinátor projektu                                                                                             
Mgr. Lenka Víchová
email: lenka.vichova@bystricenp.cz
tel: 566 590 344, 774 344 568


Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace