Krizové situace

TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

150 HASIČI

155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158 POLICIE

112 TÍSŇOVÁ LINKA
 

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci
 

  • zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice
  • pokud jste původcem, nebo jste zjistil mimořádnou událost, volejte na některé z tísňových čísel – 150 (HZS), 155 (ZZS), 158 (Policie), 112 (tísňová linka)
  • tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu)
  • varujte ostatní ohrožené osoby
  • chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
  • poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
  • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy

Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení (pdf)

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace