Jste rodiči nezletilého dítěte a řešíte nepříjemnou situaci v rodině?

Kdy se na úsek sociálně-právní ochrany dětí obrátit?

 • Jestliže se rozcházíte, proradíme vám možnosti řešení pro udržení vztahu
 • Dokážeme zprostředkovat odbornou pomoc s psychology či rodinnými poradci
 • Poradíme vám při podávání návrhů k soudu a řekneme potřebné informace o úpravě péče a určení výživného, snížení a zvýšení výživného na děti, úpravě styku rodiče s dítětem, určení a popření otcovství...
 • Zastupujeme zájmy dětí při soudních řízeních
 • Sledujeme nepříznivé vlivy, které působí na vaše dítě (zaměřujeme se na děti týrané), zanedbávané, s výchovnými problémy...)
 • Děláme opatření na ochranu dětí
 • Můžeme  vám udělit sankční opatření, pokud si jako  rodiče neplníte své rodičovské povinnosti (rodičovská odpovědnost)
 • Poradíme vám a pomůžeme, navštívíme vás v rodině
 • Spolupracujeme se státními a neziskovými organizacemi (školy, lékaři, policie, soudy, státní zastupitelství, azylové domy, sociálně-aktivizační služby, organizace pro oběti domácího násilí...)

Kdy se zajímat o náhradní rodinnou péči?

 • Jestliže uvažujete o osvojení dítěte nebo o přijetí dítěte do pěstounské péče
 • Nevíte, jaký je rozdíl mezi osvojením, pěstounskou péčí, pěstounskou péčí na dobu přechodnou a svěřením dítěte do péče jiné osoby
 • Pokud si chcete podat žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na  přechodnou dobu
 • Pokud chcete vědět víc o náhradní rodinné péči

Kdy navštívit kurátorku pro mládež?

 • Jestliže vaše dítě zanedbává školní docházku
 • Dítě nepracuje a nemá dostatečný zdroj obživy
 • Pokud požívá vaše dítě alkohol a jiné návykové látky, je ohroženo závislostí
 • Vaše dítě spáchalo trestný čin ( popřípadě čin jinak trestný) nebo soustavně páchá přestupky
 • Vaše dítě opakovaně utíká z domu

Poskytneme vám poradenství, pomoc a součinnost s dalšími odborníky při řešení dané situace

Orgán sociálně- právní ochrany  dětí - základní informace, brožura

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace