Investiční akce města, zadávání veřejných zakázek

1) Dokumenty města týkající se zadávání veřejných zakázek ( profil zadavatele ) naleznete ZDE

2) Významné investiční projekty města pro rok 2024: 

1. Projekt

:

Rozšíření hřbitova ve Vítochově

Předpokládaný rozpočet:

:

9 mil. Kč

Popis                      :   Plocha vítochovského městského hřbitova je v současnosti plně využita a nejsme schopni vyhovět žádostem o zřízení nových hrobových míst. Projektová dokumentace rozšíření hřbitova je připravena už několik let, letos přistoupíme ke stavbě.

 

2. Projekt

:

Rekonstrukce městských bytů

Předpokládaný rozpočet:

:

 20 mil. Kč

Popis                      :   Pokračujeme v dlouhodobém a finančně náročném úkolu postupné modernizace interiérů obecních bytů, kterých město vlastní více než 1500. Letos máme v plánu asi 25 bytů.

 

3. Projekt

:

Optická síť města- etapa 2024

Předpokládaný rozpočet:

:

10 mil. Kč

Popis

:

Na rok 2024 připravujeme etapu výstavby optické sítě zaměřenou na ulice Starý Dvůr, Za Rybníčkem, Nová Čtvrť, Malá Branka, Zahradní, Rud. Vaška, část Novoměstské a v souvislosti s celkovou rekonstrukcí i ulici Lipovou. 

 

4. Projekt

:

Volnočasové aktivity - dopravní hřiště a modernizace skateparku

Předpokládaný rozpočet:

:

15,5 mil. Kč

Popis

:

Tato investiční akce byla zahájena v roce 2023, ale její drtivá část přechází do roku 2024. V rámci ní vznikne v prostoru mezi fotbalovým stadionem a zemědělským učilištěm dopravní dětské hřiště a nový moderní skatepark.

 

5. Projekt

:

Rekonstrukce ulice Lipové - I. etapa

Předpokládaný rozpočet:

:

12 mil. Kč

Popis

:

V tomto roce proběhne kompletní rekonstrukce části ulice Lipové v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Nádražní a Jívová. Bude zde položena nová kanalizace, vodovod, optická síť, rozvody NN, modernizováno veřejné osvětlení a na závěr položen nový povrch komunikace s rozšířenými parkovacími plochami.

 

6. Projekt

:

Modernizace a rozšíření rozvodů centrálního zásobování teplem

Předpokládaný rozpočet:

:

 20 mil. Kč

Popis                      :  

Bystřické tepelné s.r.o. (městské společnosti provozující centrální kotelnu a rozvody tepla po městě) se podařilo získat dotaci na modernizaci a rozšíření sítě CZT. Rozšíření bude směřovat zejména přes centrální parkoviště k poliklinice a mateřské škole Korálky s možností budoucího dalšího prodloužení na Voldán, modernizace zahrne zejména úpravy trasy kolem koupaliště a úpravy na sídlišti I, kde bude ze systému odpojena bývalá kotelna. Organizačně se bude jednat o nejnáročnější akci roku 2024. Jednak proto, že se bude na náměstí a na centrálním parkovišti prostorově potkávat se stavbami Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, a jednak také proto, že obě stavby zasáhnou do náměstí, kde město hodlá v srpnu slavit 444. výročí povýšení na město.

 

7. Projekt

:

Vodovodní vrt v Lesoňovicích

Předpokládaný rozpočet:

:

 4 mil. Kč

Popis                      :   Lesoňovice trpí dlouhodobě nedostakem pitné vody v obci, protože nejsou napojeny na vírský vodovod a jsou závislé na vodě z přírodního prameniště. K posílení zdrojů pitné vody vznikne nad obcí nový vrt, z něhož bude voda čerpána do stávajícího vodojemu. Na realizaci je přiznána dotace ze Státního fondu životního prostředí. Akce byla zahájena již v roce 2023, ale přechází do roku 2024 a rozšiřuje se o prodloužení vodovodního řadu do uličky, kam dnes vodovod zaveden není.

 

8. Projekt

:

Chodník Domanín

Předpokládaný rozpočet:

:

 5,5 mil. Kč

Popis                      :   Po létech vyjednávání se správou silnic se podařilo vyjednat dohodu o technickém řešení chodníku v Domaníně podél krajské silnice, a to v úseku od dolního okraje obce po horní zastávku.

 

9. Projekt

:

Technologické centrum VI - kyberbezpečnost

Předpokládaný rozpočet:

:

 10,2 mil. Kč

Popis                      :   Postupný a nezbytný rozvoj IT města se v tomto roce mimo jiné i s ohledem na mezinárodně politickou situaci zaměřuje zejména na zásadní posílení bezpečnosti města jak ve sféře veřejné správy tak i samosprávy vůči kybernetickému ohrožení. Jelikož se jedná o státem podporovanou aktivitu, podařilo se získat výraznou dotaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace