Investiční akce města, zadávání veřejných zakázek

1) Dokumenty města týkající se zadávání veřejných zakázek ( profil zadavatele ) naleznete ZDE

2) Významné investiční projekty města pro rok 2022 :

1. Projekt

:

Zázemí sportovního areálu

Předpokládaný rozpočet:

:

32 mil. Kč

Popis                      :   Prvním krokem dlouhodobějších plánů rozvojových aktivit ve sportovní  zóně města je stavba nových šaten a zázemí pro fotbalový stadion. Realizace stavby je však plně závislá na získání dotace z Národní sportovní agentury, o níž má město požádáno, dosud o ní však není rozhodnuto.

 

2. Projekt

:

Rekonstrukce městských bytů

Předpokládaný rozpočet:

:

 10 mil. Kč

Popis                      :   Město stojí před úkolem postupně modernizovat interiéry obecních bytů, kterých vlastní více než 1500. Letošní rok je rokem hledání formy a způsobu, jak tento proces efektivně a finančně racionálně spustit a poté dlouhodobě realizovat.

 

3. Projekt

:

Optická síť města- etapa 2022

Předpokládaný rozpočet:

:

5 mil. Kč

Popis

:

Další etapa v objemově přibližně stejném rozsahu naváže na etapu roku 2021. Přesněji řečeno tyto etapy se letos částečně prolnou, protože loňskou etapu se kvůli jejímu pozdnímu zahájení podařilo zrealizovat jen asi z poloviny.

 

4. Projekt

:

Rekonstrukce ulice Ant. Štourače

Předpokládaný rozpočet:

:

5,5 mil. Kč

Popis

:

V části ulice Ant. Štourače v úseku od Větrné po Voldán proběhne rekonstrukce povrchů v celé šířce uličního prostoru s jednopruhovou obousměrnou komunikací vedenou středem, po obou stranách budou odstavné (parkovací) pásy. Současně proběhne rekonstrukce veřejného osvětlení a položení chrániček jako příprava na optickou síť. Kanalizace ani vodovod v tomto úseku rekonstrukci nevyžadují.

 

5. Projekt

:

Prodloužení ulice Rovinky

Předpokládaný rozpočet:

:

4 mil. Kč

Popis

:

V součinnosti se soukromými investory dojde k prodloužení komunikace v ulici Rovinky, čímž při současném prodloužení inženýrských sítí vzniknou nové stavební pozemky v úseku až po rybníček.

 

6. Projekt

:

Modernizace varovného systému a městského rozhlasu

Předpokládaný rozpočet:

:

 5 mil. Kč

Popis                      :  

Systém varování obyvatelstva, jehož základní součástí je městský rozhlas, bude modernizován s využitím nových komunikačních technologií. Projekt bude dotován ze Státního fondu životního prostředí. Akce byla plánována již na rok 2021, ale kvůli administrativním  úkonům se posouvá do roku 2022.

 

7. Projekt

:

Parkoviště v areálu VOŠ a SOŠ

Předpokládaný rozpočet:

:

 2 mil. Kč

Popis                      :   Díky vstřícnosti VOŠ a SOŠ Bystřice a jejího zřizovatele, Kraje Vysočina, došlo k vyčlenění pozemku ze zahrady školy, na němž po posunutí plotu vznikne parkoviště, které bude sloužit zejména jako zázemí pro návštěvníky hřbitova.

 

8. Projekt

:

Rekonstrukce výtahu na poliklinice

Předpokládaný rozpočet:

:

 1,2 mil. Kč

Popis                      :   Z důvodu zastaralosti a poruchovosti výtahu v budově městské polikliniky proběhne jeho kompletní rekonstrukce.

 

9. Projekt

:

Divišov - rekonstrukce hasičské zbrojnice

Předpokládaný rozpočet:

:

 1,7 mil. Kč

Popis                      :   V tomto roce bude zahájena víceletá a víceetapová rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v místní části Divišov. Předmětem letošní etapy bude zejména střecha.

 

10. Projekt

:

Rekonstrukce vodovodu v ulici Vírské

Předpokládaný rozpočet:

:

 2,4 mil. Kč

Popis                      :   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko plánuje rekonstrukci vodovodu ve Vírské ulici v úseku od křižovatky s I/19 po most na Staré město. Město Bystřice se na výdajích podílí částí ve výši 30% dle platných investičních pravidel SVK.

 

 

 

 

 

 

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace