Investiční akce města, zadávání veřejných zakázek

1) Dokumenty města týkající se zadávání veřejných zakázek ( profil zadavatele ) naleznete ZDE

2) Významné investiční projekty města pro rok 2021 :

1. Projekt

:

Rekonstrukce ulice Tyršova

Předpokládaný rozpočet:

:

7 mil. Kč

Popis                      :   Modernizace ulice Tyršovy v úseku od Sokolovny po bývalou mlékárnu. Bude navazovat na přeložku kabelů vysokého napětí a rekonstrukci vodovodu a kanalizace. V rámci stavby vznikne nová parkovací plocha s kapacitou 15 míst podél parku ZŠ TGM. Bude modernizováno veřejné osvětlení a povedena příprava na optickou síť.

 

2. Projekt

:

Skluzavka na koupališti

Předpokládaný rozpočet:

:

 5,5 mil. Kč

Popis                      :   Vybavení koupaliště bude rozšířeno o širokou skluzavku umístěnou vedle velkého plaveckého bazénu.

 

3. Projekt

:

Optická síť města- etapa 2021

Předpokládaný rozpočet:

:

5 mil. Kč

Popis

:

V rámci této stavby je plánovana první etapa rozšíření optické sítě města do rodinných domů (dosud je optická síť dovedena pouze do bytových domů na obou sídlištích). Přesný rozsah této letošní etapy vzejde z projektové dokumentace a výběrového řízení na dodavatele, ale zaměřit se chceme zejména na ulice, kde již byly v předešlých létech položeny datové chráničky.

 

4. Projekt

:

Polní cesta k Domanínskému rybníku

Předpokládaný rozpočet:

:

5 mil. Kč

Popis

:

Proběhne vyasfaltování polní cesty vedoucí od hráze Domanínského rybníka na silnici mezi Domanínem a Bohuňovem. Cílem je uzavřít zpevněnou komunikací turistický okruh z Bystřice přes Domanínský rybník a Domanín zpět do Bystřice. Stavba bude dotována ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

5. Projekt

:

Skautská základna Bystřice nad Pernštejnem

Předpokládaný rozpočet:

:

3 mil. Kč

Popis

:

Mnohaletá jednání o vytvoření nového zázemí pro bystřické skauty dospělo k rozhodnutí vytvořit jim základnu přestavbou stávajícího městského objektu na ulici K Ochozi. Stavba bude dotována ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

6. Projekt

:

Modernizace varovného systému a městského rozhlasu

Předpokládaný rozpočet:

:

 5 mil. Kč

Popis                      :   Systém varování obyvatelstva, jehož základní součástí je městský rozhlas, bude modernizován s využitím nových komunikačních technologií. Projekt bude dotován ze Státního fondu životního prostředí.

 

7. Projekt

:

Rybník Vojetín

Předpokládaný rozpočet:

:

 6,5 mil. Kč

Popis                      :   V katastrálním území Vojetín vlastní město několik pozemků a jeden z nich je vhodný na postavení nového rybníka o výměře asi 1 ha. Stavba bude dotována z Ministerstva zemědělství.

 

8. Projekt

:

Dokončení rekonstrukce ulice Rud. Vaška

Předpokládaný rozpočet:

:

 5 mil. Kč

Popis                      :   V letošním roce bude dokončena rekonstrukce povrchů v ulici Rud. Vaška po loňské stavbě vodovodu a kanalizace.