Investiční akce města, zadávání veřejných zakázek

1) Dokumenty města týkající se zadávání veřejných zakázek ( profil zadavatele ) naleznete ZDE

2) Významné investiční projekty města pro rok 2023 :

1. Projekt

:

Zázemí sportovního areálu

Předpokládaný rozpočet:

:

33 mil. Kč

Popis                      :   Prvním krokem dlouhodobějších plánů rozvojových aktivit ve sportovní  zóně města je stavba nových šaten a zázemí pro fotbalový stadion. Stavba byla zahájena již v roce 2022, ale drtivá většina výdajů proběhne v roce 2023. Byla nám přiznána dotace z Národní sportovní agentury.

 

2. Projekt

:

Rekonstrukce městských bytů

Předpokládaný rozpočet:

:

 15 mil. Kč

Popis                      :   Velmi dlouhodobý a finančně náročný úkol postupné modernizace interiérů obecních bytů, kterých město vlastní více než 1500, se postupně rozbíhá. Letošní plán si klade za cíl zrekonstruovat asi 20 bytů.

 

3. Projekt

:

Optická síť města- etapa 2023

Předpokládaný rozpočet:

:

10 mil. Kč

Popis

:

Na rok 2023 připravujeme další etapu výstavby optické sítě, která bude směřovat zejména do ulic Souběžná, Na Cihelně, Koželužská, K Domanínku, Zlatá a Stříbrná.

 

4. Projekt

:

Volnočasové aktivity - dopravní hřiště a modernizace skateparku

Předpokládaný rozpočet:

:

13 mil. Kč

Popis

:

V prostoru mezi fotbalovým stadionem a zemědělským učilištěm, kde mimo jiné bývalo bikrosové závodiště a poté lanový park, je naprojektováno dopravní dětské hřiště. Dále dojde k modernizaci vedle se nacházejícího skateparku.

 

5. Projekt

:

Prodloužení ulice Rovinky

Předpokládaný rozpočet:

:

6,5 mil. Kč

Popis

:

Tato akce, během níž v součinnosti se soukromými investory dojde k prodloužení komunikace v ulici Rovinky, čímž při současném prodloužení inženýrských sítí vzniknou nové stavební pozemky v úseku až po rybníček, se z loňska kvůli administrativním komplikacím posunula do roku 2023. To s sebou přineslo i nutnou aktualizaci rozpočtu a jeho znatelné zvýšení.

 

6. Projekt

:

Rekonstrukce ulice K Domanínku

Předpokládaný rozpočet:

:

 14 mil. Kč

Popis                      :  

Postupná kompletní modernizace jednotlivých ulic ve městě letos postoupí do ulice K Domanínku. Dojde k rekonstrukci vodovodu a  kanalizace, připravíme optickou síť a následně položíme zcela nový asfaltový povrch v celé délce od Penny marketu po most v Domanínku.

 

7. Projekt

:

Vodovodní vrt v Lesoňovicích

Předpokládaný rozpočet:

:

 4,6 mil. Kč

Popis                      :   Lesoňovice trpí dlouhodobě nedostakem pitné vody v obci, protože nejsou napojeny na vírský vodovod a jsou závislé na vodě z přírodního prameniště. K posílení zdrojů pitné vody vznikne nad obcí nový vrt, z něhož bude voda čerpána do stávajícího vodojemu. Na realizaci je přislíbena dotace ze Státního fondu životního prostředí.

 

8. Projekt

:

Fotovoltaické panely na střechách městských budov

Předpokládaný rozpočet:

:

 7,5 mil. Kč

Popis                      :   V souvislosti se současnou energetickou krizí a drahotou a z dlouhodobějšího pohledu ve vazbě na celkový příklon k obnovitelným zdrojům energie plánujeme první investici do výroby elektřiny fotovoltaickými panely. V této etapě je plánujeme umístit na střechu sportovní haly a sporthotelu. I zde usilujeme o získání dotace ze Státního fondu životního prostředí.

 

9. Projekt

:

Technologické centrum VI - kyberbezpečnost

Předpokládaný rozpočet:

:

 10,2 mil. Kč

Popis                      :   Postupný a nezbytný rozvoj IT města se v tomto roce mimo jiné i s ohledem na mezinárodně politickou situaci zaměřuje zejména na zásadní posílení bezpečnosti města jak ve sféře veřejné správy tak i samosprávy vůči kybernetickému ohrožení. Jelikož se jedná o státem podporovanou aktivitu, podařilo se získat výraznou dotaci.

 

10. Projekt

:

Rekonstrukce podlah v tělocvičnách základních škol

Předpokládaný rozpočet:

:

 4,4 mil. Kč

Popis                      :   Dřevěné podlahy v obou velkých tělocvičnách obou bystřických základních škol dozrály ke kompletní rekonstrukci. Nový povrch tělocvičny za ZŠ TGM bude z palubek vyrobených z tvrdého dřeva, pro tělocvičnu ve škole na Nádražní ulici byl zvolen povrch plastový.

 

 

 

 

 

 

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace