2017

Grantové programy Města Bystřice nad Pernštejnem 2017

Grantový program v oblasti: Kultura a společenský život - 2. kolo

Grantový program
Žádost o poskytnutí dotace
Formulář pro vyúčtování dotace - závěrečná zpráva

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ 2. kola JE 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017

Rada města schválila pro rok 2017 tyto Grantové programy pro tyto oblasti:

Sport a tělovýchova – Podpora trenérů a mládeže
Sportovní a volnočasové aktivity – jednorázové aktivity
Sportovní a volnočasové aktivity – pravidelné aktivity
Kultura a společenský život
Obnova fasád na Masarykově náměstí
Údržba a opravy majetku na území města Bystřice n.P.

Formuláře žádosti a výzvy pro grantové programy naleznete níže.

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO VŠECHNY OBLASTI JE 16. 1. 2017 - 31. 1. 2017

Žádost o poskytnutí individuální dotace - Formulář

Grantový program v oblasti: Sport a tělovýchova - podpora trenérů mládeže

Grantový program
Upřesňující podmínky programu
Žádost o poskytnutí dotace
Příloha žádosti o poskytnutí dotace
Formulář pro vyúčtování dotace

Grantový program v oblasti: Sportovní a volnočasové aktivity – jednorázové aktivity

Grantový program
Žádost o poskytnutí dotace
Formulář pro vyúčtování dotace - závěrečná zpráva

Grantový program v oblasti: Sportovní a volnočasové aktivity – pravidelné aktivity

Grantový program
Žádost o poskytnutí dotace
Formulář pro vyúčtování dotace - závěrečná zpráva

Grantový program v oblasti: Kultura a společenský život

Grantový program
Žádost o poskytnutí dotace
Formulář pro vyúčtování dotace - závěrečná zpráva

Grantový program - Obnova fasád na Masarykově náměstí

Grantový program - majetek

Grantový program
Žádost o poskytnutí dotace
Formulář pro vyúčtování dotace

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace