Formuláře

 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby  
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání společného ÚR a SP
Oznámení záměru
Ohlášení stavby

Společné oznámení záměru
Žádost o stavební povolení
Oznámení stavebního záměru s certifikátem stavebního inspektora
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění stavby

Žádost o přidělení čísla popisného
Žádost o vydání dodatečného povolení stavby
Ohlášení dokončení stavby

Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování 
Žádost o pořízení územního plánu (změny ÚP)
Žádost o pořízení regulačního plánu
Žádost o vydání regulačního plánu

Památková péče

Žádost vlastníka kulturní památky o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky
Žádost vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky
Žádost vlastníka kulturní památky o vydání závazného stanoviska k obnově – RESTAUROVÁNÍ – kulturní památky

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace