Formuláře

Registr vozidel
Žádost o zápis změny vlastníka
Žádost o zápis silničního vozidla
Žádost o zápis změn údajů
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
Žádost o poskytnutí údajů
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla (pouze ze zemí mimo evropského hospodářského prostoru)
Žádost o schválení technické způsobilosi jednotlivě vyrobeného (přestavěného) vozidla
Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla​
Potvrzení k užívání vypůjčeného vozidla v zahraničí
Vypis z technickych udaju vozidla
Plná moc ke změně vlastníka, provozovatele vozidla
Plná moc k dočasnému vyřazení, ukončení vzřazení, zániku vozidla
Plná moc k obecnému úkonu na vozidle
Emisní limity - ekopoplatky

Registr řidičů
Žádost o vrácení ŘO - 12 bodech
Žádost o vrácení ŘO - po ZŘMV
Žádost o vrácení ŘO - zdravotní způsobilost
Návrh na upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče/bodové hodnocení
Plná moc k podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče a převzetí
Plná moc k vyzvednutí řidičského průkazu
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Silniční hospodářství
Místní přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Souhlas s mistní-přechodnou úpravou provozu na účelové komunikaci
Připojení k místní komunikaci
Žádost o uzavírku pozemní komunikace
Ochranné pásmo výjimka
Zvláštní užívání pozemní komunikace
Žádost o výjimku z dopravního značení

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace