Fond Vysočiny

Podpořil Kraj Vysočina

2019

Památky 2019 - Sloup Panny Marie Bystřice nad Pernštejnem – 280 000 Kč
Památky 2019 - Dvoukřídlé vstupní dveře do měšťanského domu – 75 000 Kč

2020

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020 Vodovodní přivaděč Lesoňovice – 270 000 Kč
–  Sportoviště 2020 - Venkovní tělocvična u tenisových kurtů – dotace 100 000 Kč
–  Obnova venkova Vysočiny 2020 - Oprava MK u Zabilových v MČ Pivonice – dotace 127 000 Kč