CZECH POINT

  Název

  Poplatek

  Co potřebujete k vyřízení

Formulář autorizovaná konverze z elektronické do listinné

30,- Kč / strana

 

Formulář živnostenského rejstříku

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

identifikační číslo organizace - IČO

Rejstřík trestů

100,- Kč

platný doklad totožnosti

Formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu

dle typu podání

 

Formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu

dle typu podání

 

Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

 

platný doklad totožnosti

Formulář obchodního rejstříku

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

identifikační číslo organizace - IČO

Formulář katastru nemovitostí

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

katastrální území            

číslo listu vlastnictví             

parcelní číslo                          

číslo popisné

Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

identifikační číslo organizace - IČO   

osobní údaje

Formulář registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

 

Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

 

Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

platný doklad totožnosti            

řidičský průkaz

Formulář autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

30,- Kč / strana

 

Formulář autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu

30,- Kč / strana

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace