CZECH POINT

  Název

  Poplatek

  Co potřebujete k vyřízení

Formulář autorizovaná konverze z elektronické do listinné

30,- Kč / strana

 

Formulář živnostenského rejstříku

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

identifikační číslo organizace - IČO

Rejstřík trestů

100,- Kč

platný doklad totožnosti

Formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu

dle typu podání

 

Formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu

dle typu podání

 

Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

 

platný doklad totožnosti

Formulář obchodního rejstříku

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

identifikační číslo organizace - IČO

Formulář katastru nemovitostí

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

katastrální území            

číslo listu vlastnictví             

parcelní číslo                          

číslo popisné

Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

identifikační číslo organizace - IČO   

osobní údaje

Formulář registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

 

Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

 

Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

platný doklad totožnosti            

řidičský průkaz

Formulář autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

30,- Kč / strana

 

Formulář autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu

30,- Kč / strana

 

Provozní doba:
pondělí a středa 7.00 – 11.30, 12.00 - 17.00,
úterý, čtvrtek 8.00-11.30, 12.00-14.30
pátek   8.00 - 11.30, 12.00 – 14.00

Tel.:566 590 337,566 590 338,566 590 359

e-mail: ilona.hovorkova@bystricenp.cz, kveta.strakova@bystricenp.cz, iveta.zavrilova@bystricenp.cz