Čestní občané, nositelé vyznamenání

Ceny starosty města

Dechový orchestr ZUŠ

Cena starosty města, uděleno 14. 6. 2009
Za dlouholetý přínos při rozvoji kulturního a společenského života ve městě

Dechový orchestr založil při Hudební škole v Bystřici v roce 1960 učitel Josef Pavlíček. Sám jej vedl 38 let a vychoval celé generace hudebníků, kteří se uplatnili v nejrůznějších souborech a kapelách. Od roku 1998 se ujal dirigentské taktovky Eduard Makovský, po něm od září 2008 vede orchestr Štěpán Husák, dipl. um. Dechový orchestr ZUŠ je těleso spojující kolem 40 mladých hráčů z oddělení žesťových, dřevěných dechových a bicích nástrojů. Opakovaně získává ocenění na celostátní i mezinárodní úrovni.

Josef Soukop

Cena starosty města, uděleno 30. 7. 2011, Osobnost sportu 2016
Za celoživotní přínos rozvoji kopané v Bystřici n. P.

Josef Soukop, rodák z Věchnova (9. 1. 1954), fotbalista, který začínal v bystřickém oddíle jako dorostenec v r. 1969. Aktivně zde hrál s malou přestávkou až do r. 1989. V letech 1985–1994 působil jako rozhodčí, od r. 1992 byl i funkcionářem a od r. 1999 je s 4letou přestávkou předsedou fotbalového oddílu SK Bystřice n. P.

Alois Stehlík

Cena starosty města, uděleno 13. 6. 2012
Za zásluhy o rozvoj sboru dobrovolných hasičů.

Alois Stehlík (17. 1. 1942 - 4. 7. 2017) pracoval v uranových dolech a u profesionálních hasičů. Členem Sboru dobrovolných hasičů v Bystřici se stal v r. 1978. Byl neúnavným organizátorem závodů, zábav i asistencí při cyklistických etapových závodech. Ve SDH prošel řadou funkcí až po velitele stanice.

Andrea Beres

Cena starosty města, uděleno 14. 6. 2014
Za dlouholetý přínos při rozvoji vzájemného přátelství a spolupráce partnerských měst Crimitchau a Bystřice n. P.

Andrea Beres, dlouholetá vedoucí odboru na radnici v německém Crimitchau, je provdána za Čecha, umí česky a má velkou zásluhu na bohaté spolupráci partnerských měst.

Lenka Bednářová

Cena starosty města, uděleno 22. 8. 2015
Za záchranu života

Na dovolené v Krkonoších zachránila šestiletého chlapce před pádem do hlubin.
Lenka Bednářová se věnuje projekci a realizaci zahrad, aranžérství květin a zahradní činnosti. Žije v Karasíně, kde je v současnosti předsedkyní osadního výboru.

Bc. Petr Slabý

Cena starosty města, uděleno 18. 6. 2016
Za dlouholetý přínos rozvoji kopané v Bystřici n. P.

Od r. 1998 obětavý pokladník a sekretář bystřických fotbalistů, který nikdy nelituje námahy ani času, aby prospěl společné věci.

Mgr. Miroslav Špaček

Cena starosty města, uděleno 27. 8. 2019
Za mimořádný přínos v oblasti kultury ve městě Bystřice nad Pernštejnem.

Jako ředitel kulturního domu se velice zasloužil o rozvoj kultury ve městě, o návrat některých tradičních akcí a posílení role kultury ve městě.

Ing. Eva Zamazalová

Cena starosty města, uděleno 28. 7. 2020
Za dlouhodobý a mimořádný přínos v oblasti cestovního ruchu, turistiky a propagace v mikroregionu Bystřicko.

Ing. Eva Zamazalová dlouhodobě spolupracuje jako externí pracovník pro město Bystřice nad Pernštejnem. Za více než 15 let rozběhla celou řadu projektů, které drží vysoký standard v propagaci našeho města a celého regionu Bystřicko. Jen namátkově – Vodomil, Bystřická zastavení, Dětská výtvarná soutěž, Nositel tradic a mnoho dalšího. Cena byla udělena dne 09.08.2020 u příležitosti oslav 440 let od povýšení Bystřice n. P. na město.


Osobnosti města

Eduard Valdhans

Osobnost města 2011, uděleno 3.1.2012
Za celoživotní zásluhy při rozvoji kulturního a společenského života ve městě

Eduard Valdhans (15. 1. 1928 Černvír –12. 2. 2017 Nové Město), pedagog, malíř a grafik. Vystudoval učitelský ústav v Brně a učil na Hlučínsku, kde začal malovat. V letech 1956–1959 absolvoval v Praze dálkový kurz kresby a malby. V roce 1961 se s rodinou usadil v Bystřici nad Pernštejnem, kde působil jako ředitel školy a sám se umělecky realizoval. Maloval vysočinské krajiny i zátiší, nevyhýbal se kresbě a grafice. Jeho díla zdobí příbytky četných domácností na Bystřicku i jinde, najdete je ve školách, knihovnách, kulturních domech a v jiných veřejných budovách. Absolvoval řadu výstav a získal mnohá ocenění. Zastoupen ve sbírkách až v Kanadě, USA, Austrálii. Pedagogicky vedl bratry Rossí či J. Štourače.

Jan Svačina

Osobnost města 2012, uděleno 27. 11. 2012
Za celoživotní postoje k dění ve společnosti, udržování mravních hodnot a odkazu T. G. Masaryka

Jan Svačina (8. 6. 1926 Bystřice – 27. 9. 2014), syn bystřického lékárníka se vyučil drogistou. Zúčastnil se pražského povstání, v roce 1948 začal převádět lidi přes Šumavu do zahraničí a v květnu 1948 odešel sám do Německa a Francie. Po návratu byl zatčen 15. 1. 1949, odsouzen byl na rok, poznal pak Bory a Jáchymovsko. Po zbytek života musel pracovat manuálně, dům na náměstí byl rodině ukraden a Svačinovi v něm museli platit nájem.  Po pádu komunizmu se stal aktivním členem OV KPV. Dne 17. listopadu 2006 byla z jeho popudu na budově městského muzea odhalena pamětní deska obětem komunizmu na Bystřicku. Dlouhá léta byl též hlavním iniciátorem setkávání u sochy T. G. Masaryka (třikrát ročně).

Vladimír Houdek

Osobnost města 2013, uděleno 10.12.2013
Za získání prestižního ocenění Cena Jindřicha Chalupeckého pro nejlepšího výtvarníka ČR

Vladimír Houdek (3. 11. 1984 Nové Město na Mor.) vystudoval Akademii výtvarných umění a už jako student se stal výtvarným objevem. Malovat začal až v 19ti letech, tvořil nejdříve graffiti a jako autodidakt vystavoval v bystřickém muzeu už v r. 2006. Od figur se propracoval k abstrakci. Vystudoval v Brně aranžérství a od r. 2007 studoval na AVU. V r. 2010 získal Cenu kritiky za mladou malbu. V roce 2012 obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého pro výtvarníky do 35 let a dnes patří ke klíčovým výtvarníkům nejmladší generace. Věnuje se klasické malbě a koláži. Tiskem vydal verše Bílé šaty (2011).

Josef Kšica ml.

Osobnost města 2014, uděleno 17.12.2014
Za dlouholetou vynikající prezentaci města Bystřice n. P.

Josef Kšica ml. (15. 4. 1952 Opava), všestranný hudebník, varhaník, cembalista, sbormistr a skladatel. V Bystřici vystudoval gymnázium, po brněnské konzervatoři (varhany a kompozice) pokračoval v oboru varhany i na hudební fakultě AMU v Praze. Poté se stal varhaníkem v několika pražských chrámech. Působil jako korepetitor, zpěvák a varhaník v našich předních tělesech (Pražský mužský sbor, Kühnův smíšený sbor, Pražský filharmonický sbor, Pražský komorní sbor). Úspěšně účinkoval na mnoha zahraničních festivalech v roli cembalisty a varhaníka. Od roku 1999 je varhaníkem a ředitelem kůru katedrály sv. Víta v Praze a sbormistrem Pražského katedrálního sboru. Dále působí jako cembalista a varhaník v souboru Ars instrumentalis Pragensis, který v roce 1996 získal první cenu a zlatou medaili na mezinárodní soutěži v japonské Ósace za interpretaci triových sonát Jana Dismase Zelenky. Je zakládajícím členem souboru Mysterium musicum Praha. Věnuje se též realizacím staré české duchovní hudby pro novodobé premiéry, nahrává desky (např. Rybovu Českou mši vánoční či CD Zvěstování). V říjnu 1996 účinkoval na úvodním koncertě obnovených a nově vysvěcených varhan v bystřickém chrámu sv. Vavřince. Manželka Pavla je koncertní pěvkyní a syn Přemysl (1981) také varhaníkem.

KROKY

Osobnost města 2015, uděleno 8. 12. 2015
Za dlouholetý přínos při rozvoji kulturního a společenského života ve městě.

Bigbítová kapela KROKY byla založena v r. 1975 a s několikaletými přestávkami vystupuje dodnes s úspěchem nejenom v bystřickém regionu. Ze zakládajících členů stále hrají Ed. Mareček (od 1981 kapelník), Al. Rossí a Jos. Rosenberg. Od r. 1981 pak i Done Valčevský a Jos. Pečinka.

Lenka Macháčková

Osobnost města 2017, uděleno 6. 2. 2018
Za dlouholetou prezentaci města a obohacení společenského a kulturního života v Bystřici n. P.

Hudebnice, dirigentka a zpěvačka Lenka Macháčková (17. 6. 1969 Nové Město na Mor.) vystudovala SZŠ, PdF Mu a starou hudbu na FF MU v Brně. Učí na ZUŠ v Bystřici a celý život zpívá a hraje. Nyní vede Smyčcový orchestr N. Kyjovského (od 2001), smyčcové kvarteto Cappella Alegra (od 2004) a Komorní sbor Alter Ego (od 2009). Své projekty propojuje i s rockovou hudbou (Arzenal) v pořadu Balady a romance nebo se známými tělesy či hudebníky (J. Svěcený, Hradišťan, Nezmaři).

Karel a Božena Rossí

Osobnost města 2018, uděleno 22. 9. 2018
Za dlouholetou prezentaci města a obohacení kulturního života v Bystřici n. P.

Božena Rossí (14. 3. 1957 Podbrezová), akademická malířka. V patnácti letech odešla jako Boženka Čtvrtlíková z Podbrezové na uměleckou průmyslovku do Uherského Hradiště, kde poznala Karla Rossí. Oba později vystudovali Akademii výtvarných umění v Praze a jako životní partneři našli domov v Bystřici. Boženka Rossí absolvovala na AVU v roce 1982 a získala přitom Cenu ateliéru. Časem našla cestu k abstrakci, inspirovala se symbolizmem i surrealizmem, tvoří soubory zátiší i krajin. Samostatně vystavuje od roku 1983 u nás i po celé Evropě.

Karel Rossí (6. 10. 1955 Brno), akademický malíř. V letech 1971–1975 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté v letech 1975–1980 Akademii výtvarných umění v Praze (u profesora Karla Součka). Člen výtvarné skupiny Položená osmička. Samostatně vystavuje od roku 1981 u nás i ve světě. Karel se věnuje krajinám a zátiším malovaným staromistrovskou technikou. Jeho plátna vyprávějí složité příběhy, do reálné krajiny zasazuje transcendentní děje a probouzí v divákovi fantazii. Počátkem roku 2019 dokončil křížovou cestu do bystřického farního chrámu. Děti Karolína a Josef jsou také akademickými malíři.

ČESTNÍ OBČANÉ BYSTŘICE N. P. 

1. Karel Dědek 20. 10. 1860                  
2. František Čipa 7. 4. 1861, přednosta okresního soudu v Bystřici
3. Antonín Max  7. 4. 1861, okresní aktuár v Bystřice
4. Jan Pruček   30. 12. 1866, okresní řídící soudce
5. Dr. Alois Pražák   28. 1. 1869, zemský advokát v Brně
6. Theodor šlechtic z Bauru 28. 1. 1869, továrník na cukr v Tišnově
7. František Sáblík        23. 11. 1880, profesor na něm. technice v Praze
8. Jakub Janeček      18. 2. 1881, velkoměšťan a obchodník
9. Peregrin (Pelhřim) Fiša  11. 7. 1981, purkmistr, velkoměšťan a voskař
10. Antonín Šmídek        27. 5. 1882, obecní tajemník
11. Dr. Karel Hanáček  23. 2. 1900, zemský rada
12. Dr. Adolf Stránský      23. 2. 1900, říš. a zem. poslanec a advokát
13. Jan Nep. Heimrich      23. 2. 1900, říš. a zem. poslanec a továrník
14. Jan Sticha  23. 2. 1900, notář
15. Dr. Václav Šílený  23. 2. 1900, říš. a zem. poslanec a advokát
16. Edmund Fiša     6. 8. 1915, předseda Hasičské pojišťovny, měšťan a starosta
17. Dr. Karel Kramář     20. 5. 1918, říš. a zem. poslanec  
18. Alois Jirásek    28. 5. 1918, profesor a spisovatel  
19. Prof. dr. T. G. Masaryk   24. 11. 1918, 1. president Československé republiky
20. Ing.Eduard Schwarzer    3. 5. 1930, ministerský rada, přednosta při MVP, projektant
21. P. Reinhold Vágner      16. 12. 1934, děkan
22. Klement Gottwald  prosinec 1948, prezident republiky
23. Nikolaj Ignatijevič Chimič  6. května 1960, partyzán, člen brigády Mistr Jan Hus
24. Ivan Andrejevič Labunskij    6. května 1960, partyzán, velitel oddílu Doktor Miroslav Tyrš
25. Ing. Václav Klaus      10. listopadu 1993, předseda vlády, pozdější prezident republiky
26. Vincenc Koutník    6. září 2006, hrdina protifašistického i protikomunistického odboje
27. Ing. Josef Kořista 13. června 2007, pedagog a ředitel zemědělského školství v Bystřici

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace