Bystřicko - Excelentní Evropská Destinace

Bystřicko - Vyhlášený turistický region 2010 

 

 

Bystřicko má svůj nový propagační spot, který o nás natočila EU jako odměnu za výhru v soutěži EDEN - Vyhlášený turistický region 2010.

Spot ke stažení zde:

 

 

 

Bystřicko jsme představili na festivalu Tourfilm v Karlových Varech

 

Na 43. ročník mezinárodního filmového festivalu turistických filmů jsme byli pozváni jako vítězové prestižní soutěže EDEN. 6. října 2010 jsme se zúčastnili hodinového přímého vstupu v rámci programu Tourfilm. Formou rozhovoru jsme se snažili představit Bystřicko návštěvníkům festivalu z řad odborné i laické veřejnosti. 
 
 

  

Bystřicko převzalo cenu EDEN - European Destantions of Excellence z rukou místopředsedy Evropské komise Antonia Tajaniho

 

Dne 27. září 2010 v Bruselu přebral Ing. Karel Pačiska z rukou místopředsedy Evropské komise a komisaře odpovědného za průmysl a podnikání Antonia Tajaniho cenu EDEN 2010. Zařadili jsme se oficiálně mezi dalších 25 unikátů projektu, které pojí jedinečnost a ojedinělá atraktivitä, přičemž splňují podmínky šetrné turistiky.  Sám Eurokomisař v průběhu večera řekl: "Těchto 25 krásných lokalit používá strategii, která je šetrná k životnímu prostředí, respektuje přírodu a slouží uchování ekosystémů pro budoucí generace." V průběhu galavečeru při slavnostním předávání cen se promítal i spot natočený k jednotlivým destinacím."
Návštěva Bruselu ovšem nespočívala jenom v převzetí prestižního ocenění, ale také jsme se zde prezentovali v rámci Evropského cestovního dne. Bystřicko zde mělo svojí vlastní expozici, mezi dalšími 25 zeměmi EU. Důležitou součástí Evropských dnů byla odborná konference na téma marketingu v cestovním ruchu a trendy, nově připravované evropské projekty, příklady dobré praxe a v neposlední řadě se vytvářel systém společné spolupráce mezi jednotlivými zeměmi EU.
 

 

         

 

Prezentace Bystřicka na Staroměstském náměstí v Praze.

 

Vše začalo přihlášením turistické destinace Bystřicko do soutěže EDEN – European destinations of Excellence, kterou vyhlásila Evropská komise.  Téma letošního ročníku bylo „Voda jako turistický cíl“.
Zpočátku nikdo netušil o jak velký projekt se jedná. Byla to však příležitost představit Bystřicko jako zajímavou turistickou lokalitu  K našemu milému překvapení si hodnotící komise vybrala turistický region Bystřicko mezi 5 finalistů a následně nás přijela navštívit. Dne 5. května 2010 ve Věšticích se vše rozhodlo a Vyhlášeným turistickým regionem 2010 se za Českou republiku stalo Bystřicko. Kromě finanční podpory 400.000,- Kč získalo Bystřicko i mnoho dalších marketingových podpor ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a centrály CzechTourism CZ.
Ve dnech 19. – 25. července 2010 se uskutečnil týden vítězné destinace v Praze na Staroměstském náměstí v prostorách informačního centra. Dostali jsme tak příležitost zviditelnit náš region nejen pro pražské návštěvníky, ale i zahraniční turisty a tak jsme do prostoru TIC nainstalovali vysunovací rolety s velkoplošnými fotografiemi Bystřicka a mnoho dalších krásných fotografií. Turisté si mohli odvést kromě propagačního materiálu vydaného informačním centrem v Bystřici, také materiál propagující podnikatele v cestovním ruchu. Po celý týden jsme měli připravený doprovodný program před informačním centrem, jehož cílem bylo využít maximálně příležitost a oslovit co největší množství lidí. Velké poděkování patří Dechovému kvartetu Bystřice nad Pernštejnem pod vedením Martiny Olivové, Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické, Slovácké chalupě v Rožné, pekařství Koudelka, Ondřeji Šiklovi ml. z Westernového městečka Šiklův mlýn, kteří se aktivně zasloužili o důstojnou reprezentaci Bystřicka.
V úterý 20. července 2010 v 11 hodin byla zahájena na Ministerstvu pro místní rozvoj tisková konference věnovaná národnímu vítězi soutěže EDEN, tedy Bystřicku. Tiskovou konferenci zahájil bývalý ministr MMR a nynější ředitel CzechTourism CZ, Ing. Rostislav Vondruška. Celé turistické místo podrobně představil při své prezentaci starosta Města Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel Pačiska. Vedoucí odboru životního prostředí Ing. František Klimeš informoval o vodním hospodářství a možnostech jeho turistického využití. Na tiskovou konferenci byla pozvaná odborná veřejnost a novináři odborných turistických časopisů jako je COT, TRAVEL, SKY…
Díky důstojné prezentaci Bystřicka v Praze jsme udělali další krok v rozvoji cestovního ruchu. Další připravovanou akcí je prezentace mikroregionu Bystřicko v Brněnském kulturním centru, Radnická 2, v průběhu měsíců srpen a září. Na tuto výstavu, která zde bude probíhat do 17. září vás srdečně zveme.
 
 
 

Bystřicko - Vyhrálo soutěž EDEN - Vyhlášený turistický region 2010  

Bystřice nad Pernštejnem, 10. května 2010 - Bystřice nad Pernštejnem získala významné ocenění, kterým je titul Evropská destinace nejvyšší kvality za Českou republiku. Slavnostního vyhlášení které proběhlo ve středu 5. května 2010 ve Všeticích, se mj. zůčastnili zástupci města Bystřice nad Pernštejnem, Oľga Königová a František Klimeš, který z rukou současného ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky převzal cenu za 1. místo.

 

Soutěž EDEN -  European Destination of Excellence (Evropská destinace nejvyšší kvality) vypisuje každoročně Evropská komise a je do ní zapojeno více jak dvacet evropských zemí. Agentura Czech Tourism je odborným garantem tohoto projektu v České republice. Do národního kola se přihlásilo 12 destinací. Odborná komise po prozkoumání písemních podklady a osobní inspekci v regionu vybrala za excelentní destinaci právě Bystřicko, které se zůčastní slavnostní ceremónie předávání cen na zasedání Evropského fóra pro cestonví ruch ve dnech 27. a 28. září 2010.

 

 "Toto významné ocenění vnímáme jako ohodnocení dlouholeté a intenzivní partnerské spolupráce mezi obcemi, podnikateli v cestovním ruchu, neziskových organizací, společenství a v neposlední řadě týmu úředníků a pracovníků turistického informačního centra." hodnotí prestižní ocenění starosta města Ing. Karel Pačiska

 

"Úspěch našeho mikroregionu v soutěži o evropskou destinaci nejvyšší kvality je pro nás především dokladem skutečnosti, jak vysoký potenciál pro rozvoj regionu představuje voda. Získání titulu EDEN je pro nás významným oceněním dlouhodobé práce týmu lidí vytvořeného na základě partnerství a letité spolupráce. Je to odměna, závazek a současně výzva do budoucnosti. Doufáme, že

i prostřednictvím tohoto ocenění se nám podaří zviditelnit místo, které svým přirozeným kouzlem založeným na tradicích a soužití místních obyvatel s přírodou, okouzlilo odbornou porotu." říká Oľga Königová z úseku vnějších vztahů města Bystřice nad Pernštejnem. 

 

Bystřicko splnilo podle odborné poroty nejlépe podmínky soutěže EDEN. „Jde o malou, neobjevenou lokalitu, jejíž návštěvnost je pod celorepublikovým průměrem. Destinace respektuje trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Představitelé Bystřicka se snaží zachovat současnou podobu přírody v co nejlepším stavu, zajímají se o ekologii, zapojují místní obyvatele do rozvoje oblasti. Navíc tu dobře funguje partnerství mezi zástupci města, podnikateli i vodohospodáři a ochránci přírody,“ říká hlavní manažerka projektu EDEN v České republice Hana Fojtáchová.

 

Více informací o letošním ročníku na (www.eden-czechtourism.cz)

 

Tisková zpráva Agenrury Czech Tourism Česká republika (DOC, 169 KB)

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace