2019

Grantové programy Města Bystřice nad Pernštejnem 2019

VZOR Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
VZOR Žádosti o poskytnutí individuální dotace
VZOR Závěrečná zpráva o vyúčtování dotace
 

Grantový program - Kultura a společenský život 2. kolo

Grantový program
Žádost o poskytnutí dotace
Závěrečná zpráva o vyúčtování dotace
 

Grantový program - Sportovní a volnočasové aktivity - PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Grantový program
Žádost o poskytnutí dotace
Závěrečná zpráva o vyúčtování dotace

Grantový program - Sport a tělovýchova - Podpora trenérů mládeže

Grantový program
Upřesňující podmínky programu
Žádost o poskytnutí dotace
Příloha žádosti o poskytnutí dotace
Formulář pro vyúčtování dotace

Grantový program - Obnova fasád na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem

Grantový program
Žádost o poskytnutí grantu

Grantový program – spolková a zájmová činnost - 2. kolo

Grantový program
Žádost

Vyúčtování