Průmyslová zóna

Průmyslová zóna města Bystřice nad Pernštejnem

Město Bystřice nad Pernštejnem má průmyslovou tradici a v současné době zde žije cca 9 000 obyvatel. Spádová oblast je cca 25 000 obyvatel.  Strategický plán a Územní plán Bystřice nad Pernštejnem si kladou za cíl rozvoj moderního průmyslu při současném zachování přírodních krás a vzhledu krajiny.

Míra nezaměstnanosti v Bystřici nad Pernštejnem a okolí se neustále pohybuje nejen zřetelně nad republikovým průměrem, ale trvale překračuje i průměr kraje Vysočina. Zejména proto je již od druhé poloviny 90. let vznik nových pracovních příležitostí jednou z hlavních priorit vedení města.

Základním zdrojem nových pracovních míst je nepochybně nový průmysl umístěný v průmyslové zóně.

Průmyslová zóna města Bystřice nad Pernštejnem má nyní k dispozici cca 24 ha, z toho naprostá většina je ve vlastnictví města a je kompletně vybavena inženýrskými sítěmi a tedy i připravena k okamžité investici. Voda, plyn, telefonní linky i kanalizace jsou přivedeny v dostatečném množství a kapacitě na okraje těchto pozemků (přípojné body 1 a 2), způsob připojení bude záviset na požadavcích investora.

Část pozemků byla v minulých létech převedena investorům (CORMEN, s.r.o., MEGA – TEC, s.r.o., L.O.O. S.R.O, ELVOLT, s.r.o., Dahlhausen CZ spol. s r.o.,  avšak nejrozsáhlejší a z hlediska investic také nejzajímavější části zóny jsou dosud k dispozici. Nejvýznamnějším zaměstnavatel v Bystřici nad Pernštejnem je firma Wera Werk, s.r.o., ve které pracuje cca 560 zaměstnanců. Další zaměstnanci dojíždí za prací např. do: Tyco Electronics Czech, s.r.o. Kuřim, Železárny Štěpánov spol. s.r.o., Siemens s.r.o.  Drásov, ŽĎAS, a.s. Žďár nad Sázavou.

Zájem města o získání investorů se nejvýrazněji projevuje v nabídkové ceně pozemků, která nepřekročí 100,-Kč/m2

Město dále nabízí maximální pomoc při vyřizování veškerých administrativních úkonů, jejichž potřeba vyvstane v souvislosti s přípravou a realizací investice. Město je dále schopno nabídnout pozemek do dlouhodobého pronájmu či poskytnout veškerý další servis vyplývající ze specifických potřeb a požadavků investora, vč. např. pronájmu městského bytu pro zaměstnance firmy ať už po dobu realizace investice či i v době jejího provozu.

Inženýrské sítě pro oblast u přípojného bodu 1:

 • GPS: 49.5140722N, 16.2443083E
 • ​voda DN 160 PVC
 • plyn DN 90 plast, STL 0,4 MPa
 • splašková kanalizace DN 200 tlaková
 • komunikace š - 7, 5m dimenzovaná pro těžkou dopravu
 • elektřina VN 22 kV

Inženýrské sítě pro oblast u přípojného bodu 2:

 • GPS: 49.5151867N, 16.2463683E
 • voda DN 160 PVC
 • plyn DN 90 plast , STL 0,4 MPa
 • splašková kanalizace DN 300 gravitační
 • komunikace šířka 7, 5 m dimenzovaná pro těžkou dopravu
 • elektřina VN 22 kV 

Ostatní plochy pro výstavbu